Jordi Matas i Associats

 

 

Disseny Gràfic 
i Comunicació

Qui som
Quienes somos

 

Principals clients Principales clientes

     
 

Jordi Matas i Associats s´ha especialitzat fonamentalment en el disseny i la gestió del disseny gràfic i la comunicació visual bàsicament aplicats als àmbits del transport i de l’espai públic.

Projecta, dissenya i aplica programes d´imatge corporativa integral.

Dissenya i dirigeix l´execució de programes de senyalització d´edificis, instal·lacions i espais públics i privats.

L´equip propi de Jordi Matas i Associats integra, dirigeix i coordina els diferents equips multidisciplinaris i professionals especialistes externs més adients que es requereixen en el desenvolupament de cada projecte, ajustant els equips de treball en funció de l´abast i dimensió de cada encàrrec.

A més, l’equip de Jordi matas i Associats realitza treballs específics de comunicació corporativa per a nombroses empreses privades i públiques, elaborant House Organs, memòries d’empresa, catàlegs de producte, dossiers de promoció i capacitació de clients, etc.

També dissenya i realitza de forma regular i contínua les guies, plànols d’informació, esquemes de xarxa, horaris i d’altres documents d’informació al públic per a diverses empreses i institucions relacionades amb el transport públic.

 

Jordi Matas i Associats se ha especializado fundamentalmente en el diseño y la gestión del diseño gráficoy la comunicación visual básicamente aplicados en los ámbitos del transporte y del espacio público.

Proyecta, diseña y aplica programas de imagen corporativa integral.

Diseña y dirige la ejecución de programas de señalización de edificios, instalaciones y espacios públicos y privados.

El equipo propio de Jordi Matas i Associats integra, dirige y coordina los diferentes equipos multidisciplinares y profesionales especialistas externos más adecuados que se requieren en el desarrollo de cada proyecto, ajustando los equipos de trabajo en función del alcance y la dimensión de cada encargo.

Además, el equipo de Jordi Matas i Associats realiza trabajos específicos de comunicación corporativa para numerosas empresas privadas y públicas, elaborando House Organs, memorias de empresa, catálogos de producto, dosieres de promoción y capacitación de clientes, etc.

También diseña y realiza de forma regular y contínua, las guías, planos de información, esquemas de red, horarios y otros documentos de información al público para distintas empresas e instituciones relacionadas con el transporte público.

inici